Цагаан цээнэ

 

 

Монголын Улаан номонд орсон ургамлууд 

 

 

Цагаан Цээнэ (Цээнэ, Мандарва цэцэг, цагаан цэцэгт Цээнэ)/ Paeonia Lactiflora Pall / нь нугын хээр, хээрийн ба алаг өвст нуга, толгодын энгэр хормойн сийрэг сөөгөн ширэнгэ, голын хөндий , уулын хормойд маш сийрэг ургадаг олон наст өвслөг ургамал юм. Манайд Хянган, Дорнод монгол Онон голын сав,  Монгол дагуурын тойрогт тохиолдоно. Үндэс, үндэслэг ишний хэсгээр үрждэг. 

 

Холбоотой мэдээлэл:

 

1. Монголын Улаан номонд орсон ургамлууд

Цагаан цээнэ
Paeonia Lactiflora Pall