Ц
Цагаан цэцэгт сонгино
Цагаан цэцэгт сонгино

 

Монголын Улаан номонд орсон ургамлууд

 

Цагаанцэцэгт сонгино. Латинаар: Allium galanthum. Уулын чулуурхаг хажуу асгаар хэсэг хэсэг газар бөөн ургадаг олон наст сонгинолог ургамал юм. Алтайн нурууны өвөр Булган голын зүүн салаа Улиастайн гол , Билүүтийн уулаар тархжээ. Үр болон үндэслэг ишээр үрждэг.

 

 

Холбоотой мэдээлэл:

 

1. Монголын Улаан номонд орсон ургамлууд

Цагаан цэцэгт сонгино
Цагаанцэцэгт сонгино. Allium galanthum