Цагаан толгой

 

Цагаан толгой.Грекээр: ἀλφάβητος, Англиар Alphabet; Оросоор Азбука нь авиа дуудлага, хэл яриаг тодорхой цогц тэмдэгтээр буулгасан бичиг үсгийн нэгэн хэлбэр. Хүн төрөлхтний бичиг үсэгт өөр өөрийн онцлогтой олон төрлийн цагаан толгой үүсэн хөгжиж иржээ. Тухайлбал, зарим цагаан толгойн нэг тэмдэглэгээ (ихэнхдээ үсэг) нь нэг авиаг, зарим нь үгийн нэг үеийг, зарим нь нэг үгийг гэх мэтээр ялгаатайгаар тэмдэглэдэг байна. Тухайн хэл өөрийн гэсэн цагаан толгой, түүндээ уялдсан бичгийн дүрэмтэй бол сая бичгийн хэл болдог. Цагаан толгой нь бичгийн хэлэнд төдийгүй дохионы хэлэнд ч байдаг.

 

Дэлхийн улс орнуудын хэрэглэж буй цагаан толгой

Цагаан толгой
Грек цагаан толгой
миний цагаан толгой