Х
Хасаг үндэстний хөгжмийн зэмсэг 2 (2)
Хасаг үндэстний хөгжмийн зэмсэг 2 (2)

 

Хасаг үндэстний хөгжмийн зэмсэг

 

 

 

Хасаг үндэстний хөгжмийн зэмсэг 2 (2)
Уран урам (Uran horn)
Сазген хуурыг (Sazgen) VII-VIII зуунд амьдарч байсан Алдарт хуурч Абу Шакирд (Кулкара) зориулан бүтээсэн домог байдаг. Уг хуураар “Кос жирен”, “Шекпен сур”, “Жетим торы” зэрэг кюи хайлдаг байжээ: