Хар өрөвтас

 

 

Монголын улаан номонд орсон шувууд

 

 

Хар өрөвтас Латинаар: ciconia nigra нь шувууны аймгийн өвөрлөг хэлбэртний баг болох өвөрлөгийн овогт багтдаг. Нуур голын хөвөө, ойн захаар голчлон тааралддаг. Манай орны ойт хээрийн бүсэнд өргөн тархсан. Олон улсын Улаан ном болон устах аюулд орсон зэрлэг ургамал, амьтны зүйлийн олон улсын 1973 оны Конвенцийн 2 дугаар хавсралтад орсон.

 

 

Холбоотой мэдээлэл:

 

1. Монголын улаан номонд орсон шувууд

 

Хар өрөвтас
Хар өрөвтас