Хар тогоруу

 

 

Монголын улаан номонд орсон шувууд

 

 

Хар тогоруу Латинаар: Grus Monacha temminck нь шувууны аймгийн тогоруу хэлбэртний баг болох тогорууны овогт багтана. Манайд Архангай, Өвөрхангай аймгийн нутаг Орхон голын сав, урд Тамирын голын адгаар зусдаг мөн нүүдлийн байдлаар тааралдана. 1973 оноос агнахыг хоригложээ.

 

 

Холбоотой мэдээлэл:

 

1. Монголын улаан номонд орсон шувууд

Хар тогоруу
Хар тогоруу