Хар сүүлт Зээр

 

Хар сүүлт Зээр Латинаар: Gazella subgutturosa guldenstaedt  нь хөхтөн амьтны аймгийн нэг Туурайтны баг болох тугалмайтны овогт багтана. Уулсын бэлийн хялганат , баглуурт сайр, садрага бүхий дагжуур хөрст хэвгий тал , загт бударгана говь, сондуул бүхий бут сөөгт элсэрхэг говь, хотос хоолой зэрэг янз бүрийн орчинд байршдаг. Манайд их нуурын хотгорын өмнөд хэсэг, нууруудын хөндий, зүүн гарын говь, Алтайн өмнөх говь, Өмнөговь, Дорноговь , Сүхбаатар аймгийн баруун хэсэг хүртэл тархжээ. 
Монгол улсад хар сүүлт зээр агнахыг 1965 оноос хуулиар хориглосон.

Хар сүүлт Зээр
Хар сүүлт Зээр