Х
Хар согсоот бүргэд
Хар согсоот бүргэд

 

Хар согсоот бүргэд. Латинаар: Spizaetus tyrannus (Wied, 1820) нь Харцагынхан овгийн махчин шувуу юм. Тэд Мексик, Перу, Бразил болон Аргентин улсын нутагт амьдарна. Хар согсоот бүргэд голдуу сармагчин, опоссум, мөн жижиг сарьсан багваахай, шувуу иднэ.

 

 

Түүнийг Бразилчууд "Gaviгo-pega-macaco" буюу "сармагчин идэшт бүргэд" гэж нэрлэдэг ажээ. Тэрээр сармагчин, арвас идэшт тоть болон жижиг хөхтөн, амьтдыг барьж иднэ.

Хар согсоот бүргэд
Хар согсоот бүргэд. Spizaetus tyrannus
Хар согссот бүргэдийн тархалт