Х
Халбаган хошуут

 

 

Монголын улаан номонд орсон шувууд

 

 

Халбаган хошуут. Латинаар:Рlatalea leucorodia нь шувууны аймгийн өвөрлөг хэлбэртний баг болох билүүсийн овогт багтдаг. Зэгс, бургас бүхий нуур, голын дагуу нимгэн ус, задгай намаг ихтэй орчинд амьдардаг. 

 

 
Монголд Их нууруудын хотгор, Нууруудын хөндий, Өгий нуур, Халх голын сав нутгаар тааралдана. Устах аюулд орж байгаа зэрлэг ургамал, амьтны зүйлийн олон улсын худалдааны тухай 1973 оны Конвенцийн 2 дугаар хавсралтад нэр нь орсон.

 

 

Холбоотой мэдээлэл:

 

1. Монголын улаан номонд орсон шувууд

Халбаган хошуут
Халбаган хошуут. Рlatalea leucorodia
Нисэж байгаа нь