Хай-хэт цан (2)

 

Хай-хэт (Hi-hat) цан нь Джаз болон рок, поп, эстрад хөгжимд хэрэглэдэг суурин бөмбөрийн босоо голд бэхэлсэн гишгүүрт төхөөрөмж бүхий хос цан юм. Хай-хэт цанг 1920 оны хоёрдугаар хагаст бөмбөрч Вико Бертон (Vick Burton) болон зохион бүтээгч Кайзер Маршал (Kaiser Marshall)  нар зохион бүтээжээ. Хай-хэт цанг бөмбөрийн цохиураар тоглоно. 

 

 

а. Хай-хэт цангийн өвөг Бүжгийн цогц бөмбөрийн (Dance band drummer) ийн бүрэлдэхүүнд багтаж байсан хос цан анх намхан суурьтай байжээ. б.в. Хай-хэт цан

 

 

Хай-хэт цан (2)
Хай-хэт цан
Хай-хэт цан