Хайя Грив

 

 

Хайя Грив Латинаар: Haya griva (Makovicky et al., 2011) нь хожуу цэрдийн галавын үед өнөөгийн Монголд амьдахч байсан шувуун аарцагт орниподын төрлийн үлэг гүрвэл юм. Хайя Грива нь энэтхэгийн морин толгойт бурханы нэр бөгөөд Жавлантаас уг  гүрвэлийн араг ясны үлдэгдэл олджээ. Уг гүрвэлийг ornithopod -ын төрөлд хамгийн ойр хэмээн үзэж байгаа бөгөөд одоогоор чухам аль төрөл зүйлд орохыг нарийвчлан тогтоогоогүй байгаа билээ.

 

Уг гүрвэлийг 2011 онд Peter J. Makovicky, Brandon M. Kilbourne, Rudyard W. Sadleir и Mark A. Norell зэрэг палеонтологчид тодорхойлж нэр өгчээ. Хайя Грив цорын ганц зүйл нь Haya griva.

 

 

Холбоотой мэдээлэл:

 

1. Үлэг гүрвэлийн жагсаалт

 

 

Хайя Грив
Хайя Грив үлэг гүрвэл
Хайя Гривын араг яс