Фут

 

Фут. Англиар: foot - хөлийн ул, тавхай. Зарим эх сурвалж анх хааны хөлийн улны хэмжээгээр "фут" хэмжигдхүүнийг буй болгосон гэж үздэг. Фут нь зай хэмжих хэмжүүрийн нэгж бөгөөд уг хэмжүүр олон улсын СИ системд багтдаггүй билээ. Фут хэмжигдхүүнийг хэрэглэдэг орнуудын хэмжээ өөр өөр байдаг тул Англи, АНУ-ын  "Фут" хэмжээс жишиг хэмжүүр болдог. Англи фут нь 12 дюйм буюу 0,3048 метртэй тэнцнэ.

 

 

Холбоотой мэдээлэл:

 

1. СИ систем

Фут
1848 оны Фут хэмжүүрийн хүснэгт