Ф
Фуксийн цахирам

 

 

Монголын Улаан номонд орсон ургамлууд

 

 

Фуксийн цахирам. Латинаар: Orchis fuchsia druce нь ойн чийглэг нуга, намгархаг сөөгөн ширэнгэ, намгийн захаар ургах булцуу үндэстэй, навчных нь дээд гадаргуу хүрэн эрээн толборхог, олон наст өвслөг ургамал юм. Хэнтий, Монгол Дагуурын тойрогт тохиолдоно. Үрээр үрждэг.

 

 

Холбоотой мэдээлэл:

 

1. Монголын Улаан номонд орсон ургамлууд

Фуксийн цахирам
Фуксийн цахирам. Orchis fuchsia druce