Ф
Францын хөгжмийн зэмсэг (2)
Францын хөгжмийн зэмсэг (2)

 

Францын хөгжмийн зэмсэг

 

 

Кабрэттэ (Cabrette) буюу Чабрэттэ (Chabrette bagpipe) туламан бишгүүр

 

 

1. Франц Ардын хийл (French folk Fiddle), 2. Францын Зоогийн цагийг зарладаг зэс Гонх (French vintage decorative copper dinner gong), 3. Франц Буцин татах бүрээ (French Buccin trombone) буюу Луу татах бүрээ (Dragon trombone).

 

 

Валторн буюу Угалзан бүрээ (French horn)

 

 

Эпинэттэ вожэ ятга (Épinette des Vosges)

 

 

1. Боха туламан бишгүүр (Boha bagpipe), 2. Жозеф Бэкхоннэтийн (Joseph Bechonnet)(1820 - 1900) Мюзэт Бэкхоннэт туламан бишгүүр (Musette Bechonnet bagpipe), 3. Мюзет Брэссанэ туламан бишгүүр (Musette bressane bagpipe)

 

 

Мюзэт де Кур туламан бишгүүр (Musette de cour)

 

 

Корнемюз туламан бишгүүр (Cornemuse bagpipe)

 

 

Бодэга туламан бишгүүр (Bodega bagpipe)

Францын хөгжмийн зэмсэг (2)
Францын Бретоны Бомбардэ үелэх бишгүүр (Bombarde )
Францын Корсикын Кэтэра (Cetara)
Батон хонхот шигшүүргэ (Bâton Clochettes)
Россигхол шүгэл (Rossighol whistle)
Граилэ модон жимбүүр (Graïle wooden oboe)
Когнимус туламан бишгүүр (Cornemuse bagpipe)
Викторианы үеийн (1837–1901) зааны яс, мөнгөөр үйлдсэн Францын хүүхэд саатуулах шигшүүргэт бишгүүр (Antique Victorian French ivory and silver baby rattle & whistle)