Флутина (2)

 

Флутина (Flutina) нь диатоник баян хуурын өвөг хөөрөгт бөгөөд нэг болон хоёр эгнээ товчлууртай баруун гар товлууруудыг тоглох, зүүн гар хөөрөгдөх үүрэгтэй ажээ.

 

1830 - аад оны үед анхны даралтат хөөрөгт хөгжмийг Залуу Пичэнот (Pichenot Jeune) бүтээж хамгийн анх Парист үйлдвэрлэн гаргаж байжээ. 

 

 

 

Харин Кирилл Демиан (Cyril Demian) 1829 онд өөрийн бүтээсэн Аккордеонд зохиогчийн эрх авахаар Венад өргөдөл гаргаж байжээ. Уг хөгжмийг 1850-аад оноос Америкийн иргэний дайны жилүүдэд (1861-1865) онд тоглож байжээ. 

 

 

Флутина (2)
Флутина
Флутина баян хуурч
Флутина