Ф
Филиппиний хөгжмийн зэмсэг 2 (2)
Филиппиний хөгжмийн зэмсэг 2 (2)

 

Филиппиний хөгжмийн зэмсэг

 

 

1. Баруун Минданао буюу Ислам шашинт бүс нутгийн Маранао (Maranao) ястаны 59 см өндөр, 19 см голчтой Дадабуан элсэн цаг хэлбэрийн модон бөмбөр (Dadabuan Hour glass shaped  wooden drum),  2. Бонток (Bontoc) ястаны ердөө 15 см урт, 1,6 см голчтой Сэтгэлээ илчлэх оготор бишгүүр (Courting Short bamboo flute) буюу үгчлэн орчуулбал "Хүүхэн эргүүлэх бишгүүр".

 

 

Маранао (Maranao) ястаны Кулинтанг цогц хөгжим (Kulintang ensemble). 

 

 

Филиппин хулсан саксафон (Philippine bamboo saxophone)

 

 

Тонгкунгон хулсан ятга (Tongkungo bamboo zithner)

 

 

Лунтанг модон царгил (Luntang xylophone) нь  Филиппиний Магуинданао ястаны (Maguindanao people) цохивор хөгжмийн зэмсэг юм. Харин Якан (Yakan) ястангууд уг царгилыг Квинтанган Каё (Kwintangan kayo) хэмээн нэрлэдэг ажээ. 

Филиппиний хөгжмийн зэмсэг 2 (2)
Бантула хулсан ангархай бөмбөр (Bantula slit drum). Уг бөмбөрөөр Бинануг (Binanug) буюу Шонхорын бүжиг (Hawk dance), Бинакбак (Binakbak) буюу Мэлхийн бүжиг (frog dance), Инаму (Inamû) буюу Сармагчингийн бүжгийн (monkey dance) хэмнэлийг тоглодог.
Өмнөд Филиппины Сулу омгийнхоны Сулу бөмбөр (Sulu people Drum)