Ф
Филиппиний хэл хуурууд (2)
Филиппиний хэл хуурууд (2)

 

Филиппиний хөгжмийн зэмсэг

 

 

 

Маранао ястаны хулс болон гуулиар үйлддэг Кубинг буюу Кобинг хэл хуур (Kubing / Kobing jaw harp). Уг хэл хуурыг өөрөөр Атта Кубинг (Atta kubing), Минданао Кубинг (Mindanao; kubing) хэмээн нэрлэдэг. 

 

 

 Маранао (Maranao), Төв, Баруун Минданао (Central-west Mindanao) буюу Исламын бүсэд (Мuslim south) Кубинг (Kubing) хэмээн нэрлэдэг бол Бонток ястангууд Бонток хэл хуур (Bontoc), Хойд Лусонд (North Luzon) Афив гуулин хэл хуур (Аfiw brass jaw harp), Хануноо (Hanunoo), Миндоро ястангууд Миндоро хэл хуур (Mindoro), Кинабан хэл хуур (Kinaban jaw harp) хэмээн нэрлэдэг.
 
 
1. Манобо ястаны (Manobo) Кумбинг хэл хуур (Kumbing jaw harp), 2. Хануноо (Hanunoo), Миндоро (Mindoro) ястануудын Кинабан хэл хуур (Kinaban jaw harp)
Филиппиний хэл хуурууд (2)
Маранао ястаны Кубинг буюу Кобинг хулсан хэл хуур (Kubing / Kobing jaw harp)
Бонток (Bontoc), Хойд Лусонд (North Luzon) Афив гуулин хэл хуур (Аfiw brass jaw harp)