Ферганазавр

 

Ферганазавр.  Ferganasaurus verzilini (Alifanov & Averianov, 2003) нь Юрийн галавын дунд үед өнөөгийн Киргизстанд амьдарч байсан Ferganasaurus-ын овгийн  15-16 м урттай, 5м өндөр, 25 тонн орчим жинтэй зауропод өвсөн тэжээлт үлэг гүрвэл юм. Уг зүйлийг 1966 онд Киргизээс олж илрүүлжээ.

 

 

 

 

 

 

Холбоотой мэдээлэл:

 

1. Үлэг гүрвэлийн жагсаалт

Ферганазавр
Ферганазавр
Ферганазаврын яс