У
Уян дүүгүүр хоолой (2)
Уян дүүгүүр хоолой (2)

 

Уян дүүгүүр хоолой (Whirly tube) буюу нугалаас бүхий хоёр тал нь онгорхой уян хуванцар савааг эргүүлж дуу авиа үүсгэдэг тоглоомон хөгжмийн зэмсэг юм.

 

 

Уг уян дүүгүүр хоолойг өөрөөр Корругафон (Corrugaphone), Блооглэ резонатор (Bloogle resonator), Лассо д' Аморэ (Lasso d'Amore) хэмээн нэрлэдэг. Уян дүүгүүр хоолой Америк, Европт өргөн тархжээ. 

Уян дүүгүүр хоолой (2)
Уян дүүгүүр хоолой (Whirly tube)