Уссур Яшил

 

 

Монголын Улаан номонд орсон ургамлууд

 

Уссур Яшил / Rhamnus ussuriensis / Уссур яшил нь голын эргийн гуу жалга, манхан элс орчимд цөөн ургадаг сөөг ургамал юм. Монголд Хянганы тойрогт Бөгтөр Хар-Ус, Халхын голын баруун эрэг дэхь Хуучдын элс зэрэг газруудад тохиолдоно. Үрээр үрждэг.

 

 

 

Холбоотой мэдээлэл:

 

1. Монголын Улаан номонд орсон ургамлууд

Уссур Яшил
Rhamnus ussuriensis