У
Урт навчит Далан товч
Урт навчит Далан товч

 

Монголын Улаан номонд орсон ургамлууд

 

 

Урт навчит Далан товч. Латинаар: Androsace longifolia нь уулын тачир өвст чулуурхаг хажуу, хайргат бэлд ургадаг , олон наст өвслөг ургамал . Манайд Дорнод Монголын хээрийн тойрогт тохиолдоно. Үрээр үрждэг.

 

 

Холбоотой мэдээлэл:

 

1. Монголын Улаан номонд орсон ургамлууд

Урт навчит Далан товч
Урт навчит Далантовч. Androsace longifolia