У
Урт залаат бүргэд
Урт залаат бүргэд

 

Урт залаат бүргэд. Латинаар: Lophaetus occipitalis (Daudin, 1800) нь Харцагынхан овгийн махчин шувуу бөгөөд Lophaetus (Kaup, 1847), төрлийн ганц зүйлийн шувуу юм. Энэхүү бүргэд нь 55 см орчим урттай буюу дундаж хэмжээтэйд тооцогдох бөгөөд Африкийн модтой, өвс ургамал элбэг ойн захаар амьдардаг. Уг зүйл Ховордоогүй (ОУБХХ) зэрэглэлд хамаарна.

Урт залаат бүргэд
Урт залаат бүргэд. Lophaetus occipitalis