У
Унгар үндэстний хөгжмийн зэмсэг (2)
Унгар үндэстний хөгжмийн зэмсэг (2)

 

Унгар үндэстний хөгжмийн зэмсэг

 

 

Цимбалом янчир (Cimbalom). Уг Янчир Унгар төдийгүй Хорват, Румын, Молдов, Украин, Польш, Чех, Словак, Грект тархсан хөгжим юм. Цимбалом янчирыг өөрөөр Кимбал (Cimbal), Цимбалум(Cymbalum), Тамбал (Tambal), Цимбл (Tsimbl), Сантур (Santur), Сантоури (Santouri), Сандоури (Sandouri) хэмээн нэрлэдэг. 

 

 

Утогардон цохивор хуур (Utogardon Percussion fiddle)

 

1. а.  Унгар Доромб хэл хуур (Hungarian Doromb Jew's Harp), б. Доромб Хан хэл хуур (Hungarian Doromb - Khan Jew's Harp),

Унгар үндэстний хөгжмийн зэмсэг (2)
Кисфэжэс Китера (Kisfejes Citera) ятга
Хүрдэн Гүрд Эргүүлэгт Лира (Hurdy gurdy roller lyra). Гүрд гэдэг нь Гүрэх, мушгих гэсэн Монгол үг юм.