У
Унгар туламан бишгүүр (2)
Унгар туламан бишгүүр (2)

 

Унгар үндэстний хөгжмийн зэмсэг

 

Унгар туламан бишгүүр (Hungarian Bagpipes) буюу Дуда туламан бишгүүр (Duda Hungarian Bagpipes). Ямааны тулам ашиглан үйлдсэн хөөрөгт үлээвэр хөгжмийн зэмсэг. 

 

 

Дуда туламан бишгүүр нь бусад орны туламан бишгүүрүүдээс ямаа болон хонины толгойн сийлбэрээрээ эрс ялгардаг бөгөөд Дуда тулман бишгүүрийг заримдаа Бордуда (Borduda Hungarian Bagpipes) хэмээн нэрлэдэг билээ.

 

 

 

Унгар туламан бишгүүр (2)
Унгар туламан бишгүүр
Унгар туламан бишгүүрч
Дуда туламан бишгүүр (Duda Hungarian Bagpipes)