У
Украин үндэстний хөгжмийн зэмсэг 2 (2)
Украин үндэстний хөгжмийн зэмсэг 2 (2)

 

Украин үндэстний хөгжмийн зэмсэг

 

 

 

1. Коза туламан бишгүүр (Koza bagpipes), 2. Фуркало (Furkalo) буюу Фуркотало хулсан хуур (Furkotalo jaw harp), 3. Арслан зааны хавирганы ясаар үйлдсэн шигшүүргэ (Rattles made of a mammoth rib), 4. Арслан зааны соёогоор үйлдсэн цохивор (Percussion made of a mammoth tusk)

 

 

Гудок (Gudok) буюу Худок (Hudok fiddle) хийл 

Украин үндэстний хөгжмийн зэмсэг 2 (2)
Рубило хэдэргэ (Rubilo)
Ребро баглаа бишгүүр (Rebro pan flute)
Пимак хоромсон бишгүүр (Pimak double flutes)