У
Уйгар үндэстний хөгжмийн зэмсэг (2)
Уйгар үндэстний хөгжмийн зэмсэг (2)

 

Уйгар үндэстний хөгжмийн зэмсэг

 

 

 

Равап товшуур (Rawap) буюу Уйгар Равап товшуур (Uyghur rawap)

 

 

 

1. Дөрвөн чавхдаст Сатар товшуур (Satar Uyghur Lute), 2. Дөрвөн хос чавхдаст Сатар хуур (Satar Uyghur fiddle), 3. Сато хуур (Sato Bowed), 4. Сато товшуур (Sato plucked), 5. Кижек хуур (Ghijek Bowed), 6. Уйгар Тамбур буюу Танбур товшуур (Uyghur Tambur / Tanbur)

 

 

Дутар товшуур (Dutar)

 

 

Калун янчиран ятга (Qalun Zither)

 

 

Царыг нь үхрийн арьсаар бүрсэн Уйгарын уламжлалт Долоон чавхдаст Рэбаб (Seven string traditional Uyghur Rebab)

 

 

1. Арван нэгэн чавхдаст Уйгар хоромсон Кижек хуур (Eleven string Uyghur double Ghijeck), 2. Арван дөрвөн чавхдаст Долан Кижек хуур (Fourteen string ancient Dolan Ghijeck), 3. Дойра шигшүүргэт хэнгэрэг (Doira / Doyra bell tambourine), 4. Арван таван чавхдаст Долан Ребаб (Fifteen string ancient Dolan Rebab), 5. Найман чавхдаст Тажик Ребаб (Eight string ancient Tajik Rebab) 6 Арван таван чавхдаст ердийн Долан Ребаб (Fifteen string plain Dolan Rebab), 7. Царыг могойн арьсаар бүрсэн долоон чавхдаст Уйгар Ребаб (Seven string Snake skin Uyghur Rebab)

 

 

1. Найман чавхдаст Тажик их гарын Ребаб (Eight string Tajik Large Rebab), 2. Сарлагын ясан оруулага бүхий есөн чавхдаст Уйгар Ребаб (Nine string Yak-bone inlaid Uyghur Rebab), 3. Царыг нь могойн арьсаар бүрсэн Арван гурван чавхдаст Кхомул Ребаб (Thirteen string аncient snake skin Khomul Rebab), 4. Царыг үхрийн арьсаар бүрсэн Арван гурван чавхдаст Кхомул Ребаб (Thirteen string cow skin Khamul Rebab), 5. Найман чавхдаст энгийн Тажик Ребаб (Tajik eight string plain Rebab), 6. Царыг үхрийн арьсаар бүрсэн Арван найман чавхдаст Долан Ребаб (Eighteen string cow skin Dolan Rebab), 7. Гурван чавхдаст Киргиз Комуз (Three string Kyrgyz Khomuz), 8. Арван гурван чавхдаст Шахтар хуур (Thirteen string Shahtar)

Уйгар үндэстний хөгжмийн зэмсэг (2)
Кашгар Рабаб (Kashgar-Rabab), Долан Равап (Dolan-Rawap)
Дөрвөн чавхдаст Хуштар буюу Куштар хуур (Hushtar / Khushtar, Хятадаар: 胡 西 它 尔, Уйгараар: خۇشتار) буюу Уйгар Хуштар (Uyghur Khushtar). Хөг нь: G, D, A, E
Уйгар Нагхра бөмбөр (Uygur naghra drum)
Уйгар үндэстний дуу хөгжим бүжигт ашигладаг Сапай цохивор шигшүүргэ (Sapayi percussion instruments)
Санга Хуштар (Sanga Hushtar) буюу Уйгар Тамбур (Uyghur Tambur)
Уйгар Баламан (Uyghur Balaman) буюу Хотон Баламан давхар шууст жимбүүр (Khotan Balaman short double-reed oboe)