У
Уду утар эгшигт вааран бөмбөр (2)
Уду утар эгшигт вааран бөмбөр (2)

 

Африкийн хөгжмийн зэмсэг

 

Уду утар эгшигт вааран бөмбөр (Udu Utar musical drum jug) нь Африкийн Уду бөмбөрийн нэгэн төрөл зүйл бөгөөд Уду эгшигт вааран бөмбөртэй харьцуулахад хавтгайдуу байдаг.

 

 

Хоёр нүхтэй уг шавар болон вааран бөмбөрийг хажуу тал болон амсарын нүхийг нь алгаараа цохиж тоглоно.

 

 

 

Холбоотой мэдээлэл:

 

1. Уду бөмбөр

Уду утар эгшигт вааран бөмбөр (2)
Уду утар
Уду утар
Уду утар