Теорба (2)

 

Теорба (Францаар: Théorbe, Téorbe, хэмээх нэршил нь Италийн: Tiorba гэсэн үгнээс эхтэй) нь Лютнягийн төрлийн аргил дуугаралттай чавхдаст хөгжим юм. Латин Америкт Теорбаг Читарронэ (Chitarrone) хэмээн нэрлэдэг. Урт хүзүүтэйг нь Теорба бийвлиг товшуур, богино хүзүүтэйг нь Теорба бийбаа хэмээн нэрлэдэг.

 

 

XVI зууны сүүлээр сүмийн болон найрал хөгжимд аргил өнгө нэмэх хэрэгцээ шаардлагаар буй болж XVIII зуун хүртэл ашиглагдаж байжээ. 

 

 

140 см-ийн урттай Хорнак теорба (Hornak Theorbo)(After M.Tieffenbrucker)

 

 

Дийлэнхи Теорба нь 14 чавхдастай байдаг бөгөөд Бароккогийн эхэн үеийн Теорба 19 чавхдастай байсан бол. 18 зуунд 12 хос дээр 2 дан нийт 26 чавхдастай байжээ..

 

Теорба (2)
13 чавхдаст болон 19 чавхдаст Теорба
Теорба бийвлиг товшуур
Теорба тоглож буй бүсгүй. Чавхдасны урт 170 см, Теорбагийн нийт урт 2 метр