Т
Тенор бөмбөр (2)

 

Тенор бөмбөр нь нэг талдаа мембрантай бортгон бөмбөр. Уг бөмбөр аргил бөмбөрөөс дээр дуугаралттай жижиг бөмбөртэй хэмжээтэй ойролцоо хэмжээтэй бөгөөд жижиг бөмбөрийнх шиг пүрш түүнд байдаггүй билээ. Тенөр бөмбөрийг зөөлөн эдээр ороосон зээрэнцэг хэлбэрийн толгой бүхий тусгай цохиураар тоглоно.

 

 

Жагсаалын багц Тенор бөмбөр (Marching Tenor Set drum)

 

Нэг бөмбөрч 4 -өөс 6 бөмбөр нэгэн зэрэг тоглож болдог. Олон бөмбөрөөр тоглох үед хамгийн доод тонтой бөмбөрийг зүүн талдаа байрлуулна. Сонгодог хөгжимд тенор-бөмбөрийг бараан эффект илэрхийлэхэд ашигладаг.

 

 

Цахим цогц Тенор бөмбөр (Tenor pad)

 

Тенор бөмбөр (2)
Дан Тенор бөмбөр (Single Tenor Drum)
Суурьт багц Тенор бөмбөр (Tenor set Stand drum)
Шотланд Тенор бөмбөр (Scottish Tenor Drum)
Жагсаалын багц Тенор бөмбөр (Marching Tenor Set drum)