Т
Татах бүрээ буюу Тромбон (2)
Татах бүрээ буюу Тромбон (2)

 

Татах бүрээ буюу Тромбон (Итали, Англи, Францаар: trombone гэдэг нь «Том труба» гэсэн утгатай үг, Германаар: Posaune) нь бас-тенор регистр бүхий гуулин үлээвэр хөгжмийн зэмсэг.

 

 

 

1. Тромбоны бүтэц, 2. Тромбоны төрлүүд

 

Дуугаралтын цар хүрээ 2,5 октав. Хоолойны дэлгэсэн урт нь 2,7 метр. Сэргэн мандалтын үед буюу 1450 онд Бельги, Нидерланд, Люксембургд үүсч Сакбут (Sackbut / Saqueboute) буюу (Францаар: saquer — өөр лүүгээ татах, bouter — цааш түлхэх гэсэн утгатай үгнээс үүсэлтэй) хэмээн нэрлэгдэж байжээ.

 

 

1. Тенор Сакбут (Tenor Sackbut). 1450-аад он, 2. 1540 онд бүтээгдсэн Альт Тромбоны анхны хувилбар (First version of the alto Trombone), 3. Модерн Альт Тромбон (Modern alto trombone)

 

 

Аргил Тромбон (Bass trombone), 2. Фа өргийн Аргил Тромбон (Bass trombone in F)

 

 

1. Ми бемоль өргийн Аргил Тромбон (Bass Trombone in E-flat), 2. Сопрано Тромбон (Soprano Trombone)

 

 

1. Америкийн Поршень товчлуурт Тромбон (American Piston Valve Trombone), 2. Хуванцар Тромбон (Plastic Trombone), 

 

Хожим XV зууны дунд үед Бургундид түүнийг сайжруулан Тромбон хэмээн нэрлэх болжээ. XVII - XVIII зууны үеэс тромбоныг сонгодог урлагт тухайлбал Моцартын "Дон Жуан" дуурьт анхлан ашиглажээ.

 

 

1. Пикколо Тромбон буюу Одой Тромбон (Piccolo trombone), 2.1950-аад онд H. N. White, Co пүүсийн үйлдвэрлэсэн Хаан Тромбон (King Trombonium) Контрабас, 3. Тромбоны өвөг Сакбут (SackbutSaqueboute) татах бүрээ

 

 

 

1. Германы хөгжмийн зэмсэг үйлдвэрлэгч Рудольф Майнл (Rudolph Meinl) 1700-аад онд бүтээсэн Альт, Тенор, Аргил Тромбон (Rudolph Meinl - Alto, Tenor & Bass trombones), 2. Францд бүтээсэн Эртний Ромын хэв маягийн Тенор тромбон (Romantique Tenor trombone). 1830-аад он, 3. Сакбук бүрээчид

 

 

1.1893 онд үйлдвэрлэсэн 6 клапант Ван Энглэн Тромбон Контрабас (Van Englen Trombone Contrabass), 2. Тромбон Контрабас (Trombone Contrabass), 3. Мирафон Контрабасс (Miraphone Contrabass)

Татах бүрээ буюу Тромбон (2)
Тромбон
Тромбоны өвөг Сакбут (Saqueboute) татах бүрээ
Джаз хөгжмийн пионер Тромбонч эмэгтэй Мельба Листон (Melba Liston)(1926 - 1999) Мельба Листон (1926 - 1999)
Кимбассо Контрабас Тромбон (Cimbasso contrabass trombone)
Америкт бүтээгдсэн Казу Тромбон (Trombone Kazoo)
Фа өргийн Тенор Тромбон (Tenor trombone in F)
Испани Тенор Тромбон (Tenor-Trombone-Spain / Tenorposaune)
Бельги Си-бемоль өргийн Тенор Тромбон (Tenor Trombone in B-flat)