Т
Тарху Каманча болон Шах Каманча (2)
Тарху Каманча болон Шах Каманча (2)

 

Австралийн хөгжмийн зэмсэг үйлдвэрлэгч, хөгжмийн зэмсэг зохион бүтээгч Петр Виффин (Peter Biffin)Тарху Каманча (Kamancha Tarhu) болон Шах Каманча (Shah Kaman) зэрэг олон төрлийн Каманчаг Перс болон Азербайжан хэв загвараар шинэчлэн зохион бүтээжээ. 

 

 

Тарху Каманча (Kamancha Tarhu)

 

Тарху Каманча (Kamancha Tarhu) нь дөрөв болон таван чавхдастай байх бөгөөд уг хөгжимөө боловсронгуй болгоход Азербайжаны нэрт каманча хуурч Габиль Алиевын (Habil Aliyev)(1927.05.28 - 2015.09.08) зөвөлгөө туслалцааг авчээ. 

 

 

Шах Каманча (Shah Kaman)

 

Петр Виффин Шах Каманча (Shah Kaman) Ираны нэрт Кяманча хуурч Кайхан Калхорын (Kayhan Kalhor) зөвөлгөөг авчээ. Шах Каманча нь тоглох дөрөв, дуурсах 7 чавхдастай ажээ.
 
 
Нак Тарху Каманча (Nak Tarhu Kamancha)
 
 
Урт хүзүүт Тарху Каманча (Longneck Tarhu)
Тарху Каманча болон Шах Каманча (2)
Тарху Каманча болон Шах Каманча хуурыг зохион бүтээгч Австралийн хөгжмийн зэмсэг үйлдвэрлэгч, хөгжмийн зэмсэг зохион бүтээгч Петр Виффин (Peter Biffin)
Шах Каманча (Shah Kaman)
Нак Тарху Каманча (Nak Tarhu Kamancha)
Урт хүзүүт Тарху Каманча (Longneck Tarhu)