Т
Тапхон торхон бөмбөр (2)
Тапхон торхон бөмбөр (2)

 

Тай үндэстний хөгжмийн зэмсэг

 

Тамхон (Тайгаар: ตะโพน) нь хоёр гар, гарын хуруугаар тоглодог Тайландын уламжлалт цохивор хөгжмийн зэмсэг юм. Анх уг бөмбөрийг Са Пхон (Sa Phon) хэмээн нэрлэж байжээ.
 
 
Тамхон бөмбөрийг Камбожд  Шампо (Shampo drum) хэмээн нэрлэдэг.
Тапхон торхон бөмбөр (2)
Тапхон торхон бөмбөр (Taphon barrel drum)
Камбожын Шампо бөмбөр (Cambodian Sampho drum)