Тамбурика (2)

 

Тамбурика (Tamburica) буюу бяцхан Тамбура чавхдаст хөгжмийг Босни, Хорватаар: Тамбурика (Tamburica), Сербээр: Tamburica, Сербээр: Тамбурица (Tamburitsa), Унгараар: Тамбура (Tambura) Грекээр: Ταμπουράς, - Тамбурризза (Tamburrizza) буюу Тамбуритза (Tamburitza) хэмээн нэрлэдэг.

 

Тамбурика нь Өмнөд болон Төв Европ, Унгар, Босни Герцеговин, Серб, Словян, Хорватын ардын дуу хөгжимд өргөн ашигладаг.

 

 

1. Прайм Тамбурика (Prim Tamburica) буюу Бисерника (Bisernica), 2. Аргил Прайм Тамбурика (bas-prim) буюу Брас Тамбурика (brač), Брач (Brach), 3. Келовик (Celović), 4. Бугарижа (Bugarija) буюу Контр Тамбурика (Kontra), 5. Кело Тамбурика (čelo), 6. Аргил Тамбурика (Bas) буюу Берда / Бегеш (Berda, Begeš)
 

 

1. Цогц Тамбурика (Set Tamburica), 2. Унгарын Тамбурика хөгжмийн хамтлаг Сербд тоглож байгаа нь.

 

Тамбурика хөгжмийн төрлүүд:

 • Basszprím - Гурван хос чавхдас, хоёр хос гурван дан чавхдас
 • Basprim
 • Čelović - Анхлан хоёр хос болон хоёр дан, хожим дөрвөн дан чавхдастайгаар тоглогдох болсон.
 • Bugarija or Kontra / Brácsó or Kontra - нэг хос, гурван дан чавхдас
 • Хоёр хос чавхдаст Самика (Samica - two double strings)
 • Бага гарын Тамбурика буюу Прайм (Prim) Нэг чавхдас нь хос, гурван чавхдас нь дангаараа, Прайм Тамбурика ойролцоогоор 50 см урттай байдаг.
 • Бисерника (Bisernica) бага гарын Тамбурика
 • Альт Тамбурика (Alto Tamburica)
 • Аргил Прайм Тамбурика (Basprim Tamburica)
 • Бракса Тамбурика (Brácsa Tamburica)
 • Кело Тамбурика (Celo Tamburica) буюу Кселло Тамбурика (Cselló Tamburica)  - дөрвөн чавхдаст
 • Тамбурабого (Tamburabogo) буюу Аргил Тамбурика (Bas Tamburica), Берда Тамбурика (BerdaTamburica), Бегес Тамбурика (Begeš Tamburica), Богос Тамбурика (Bőgős Tamburica) - Дөрвөн чавхдаст хамгийн том Тамбурика. 
Тамбурика хөгжмийн анхны хамтлаг Унгарын Цыгануудын дунд XIX зуунд үүсч дараа нь Босни, Австри, Словян, Чех, Словакд буй болжээ.
Тамбурика (2)
Тамбурика (Tamburica)
Тамбурика тархсан бүс нутаг
Сербийн нэрт Тамбурика хөгжимчин Жаника Балазын (Janika Balaž) гэрэлт хөшөө
Тамбурабого (Tamburabogo) буюу Аргил Тамбурика (Bas Tamburica), Берда Тамбурика (BerdaTamburica), Бегеш Тамбурика (Begeš Tamburica), Богос Тамбурика (Bőgős Tamburica)