Т
Тайвань Юүчин Бийвлиг товшуур (2)
Тайвань Юүчин Бийвлиг товшуур (2)

 

Хятад үндэстний хөгжмийн зэмсэг

 

Өмнөд Хятадын Юүчин (South China) буюу Тайвань Юүчин Бийвлиг товшуур (Yueqin Taiwan) нь Хятад үндэстний чавхдаст хөгжмийн зэмсэг юм. Нимгэн дугуй цартай байх бөгөөд царын арын нүүр, хажуу талыг зөөлөн модоор, ладыг хулсаар үйлдэнэ.

 

 

Тайвань Юүчин бийвлиг товшуурын царыг модоор нь будалгүй үлдээж, хүзүүг хараар буддаг. Хоёроос гурван нейлонон чавхдастай байх бөгөөд тусгайлсан цохиур болон медиатороор тоглоно. 

Тайвань Юүчин Бийвлиг товшуур (2)
Тайвань Юүчин Бийвлиг товшуур
Тайвань Юүчин Бийвлиг товшуур