С
Сау дуан хуучир (2)
Сау дуан хуучир (2)

 

Тай үндэстний хөгжмийн зэмсэг

 

Сау дуан хуучир (Saw duang two-string fiddle) нь Тайландын нумт хөгжмийн зэмсэг юм. Сау дуан хуучир (Тайгаар: ซอด้วง) нь  Хятадын Ху чин (胡琴 hú qín) хуучираас эхтэй бөгөөд Ху гэдэг нь Төв Азийн нүүдэлчдийг нэрлэдэг тул Эртний Монголчуудаас гаралтай болох нь харагдаж байна.

 

 

Чавхдасыг торго эмхэрдэн үйлддэг байсан бөгөөд нумыг хоёр чавхдасны дунд хавчуулан байрлуулдаг. Уг хуучирыг Камбожд Тро сау Точ хуучир (Tro sau toch fiddle) хэмээн нэрлэдэг.

Сау дуан хуучир (2)
Сау дуан хуучир (Saw duang two-string fiddle)
Сау дуан хуучирч