Сарод (2)

 

Энэтхэг үндэстний хөгжмийн зэмсэг

 

Сарод (Sarod / Sarode - सरोद) нь Энэтхэгийн Сонгодог дуу хөгжимд ашигладаг чавхдаст хөгжмийн зэмсэг юм. Сарод нь ладгүй тул гулсуулан тоглох (Глиссандо) арга техник давамгайлдаг. 

 

 
Зарим судлаачид Сародыг Афганы Рубаб (Rubab) товшуураас гаралтай хэмээн үздэг бөгөөд Сародтай ойролцоо хөгжим Төв Азид байдаг. Сарод гэдэг нь Персийн Аялгуу буюу Сайхан эгшиг гэсэн утгатай үг ажээ. Сарод нь үндсэндээ Аргил Рубаб (Bass Rubab) юм. 
 

 

Нөгөө хэсэг судлаачид Афганы хөгжимчин, морины наймаачин Мохаммад Хашми Хан Бангаш (Mohammad Hashmi Khan Bangash) Амджад Али Хан Мохаммад Хашми Хан Bangash, XVIII зууны дундуур Мадхья-Прадеш мужын Махаражи Ревагийн ордонд хөгжимчин байхдаа Сародыг Энэтхэгт дэлгэрүүлсэн хэмээн үздэг билээ.
Сарод (2)
Сарод (Sarod)
Сарод (Sarod)
Сарод (Sarod)
Сарод (Sarod)