Сарлаг судлал

 

Нэг сэдэвт бүтээл, ном:

 

1. ХХААЯ/НҮБ-ын ХХААБ. 2004. Малын удмын сангийн үндэсний тайлан, Улаанбаатар (монгол, англи хэл дээр) 
2. Бат-Эрдэнэ, T. 1981. Монгол сарлаг. УХГ, Улаанбаатар 
3. Бат-Эрдэнэ, T. 2003. Монгол сарлаг. “Admon” хэвлэлийн газар, Улаанбаатар 
4. Төмөржав, М. 1988. Бэлчээрийн монгол мал. УХГ, Улаанбаатар 
5. Доёддорж, Д. 2002. Сарлагийн биологи, ашиг шимийн зарим асуудлууд, “Говийн Бүсийн Эдийн Засгийн Хөгжүүлэх Санаачилга”, Улаанбаатар 
6. ХХААЯ, 2004. “Мал үржүүлэг 80 жилд”. Монгол улсад мал эмнэлэг, үржлийн алба байгуулагдсаны 80 жилийн ойд зориулан гаргасан товхимол, УХГ, Улаанбаатар 
7. Монгол улсын үржлийн алба, Historical Review of Mongolia’s Livestock Breeding Service

 

Эрдмийн зэрэг хамгаалсан бүтээл:

 

Зохиогчид

Хамгаалсан бүтээлийн нэр, эрдмийн цол, хамгаалсан он

  Д.Гончиг

  “Монгол үхэр, сарлаг, хайнагийн махны чанарыг харьцуулж судалсан нь”,

   1952, ХАА-н ухааны дэд эрдэмтэн

  Ц.Жамъянжав

  “Сарлагийн эргүү өвчний шинж тэмдэг, түүнийг мэс заслын аргаар эмчлэх  

   нь”, 1952, мал эмнэлгийн ухааны дэд эрдэмтэн

  Т.Бат-Эрдэнэ

 “Сарлаг, хайнагийн аж ахуйн шинж чанар”, ХАА-н ухааны дэд эрдэмтэн, 1961 
 “Сарлагийн биологи-аж ахуйн онцлог ба улс ардын аж ахуйн ач холбогдол”,  

  ХАА-н шинжлэх ухааны доктор, 1988

  Л.Балдандаш

“Монголын ойт хээрийн бүсийн монгол үхэр, сарлаг, хайнагийн цусны цогцос, физик-химийн шинж чанар”, мал эмнэлгийн ухааны дэд эрдэмтэн, 1958

  Ж.Пүрэвжав

“Сарлагийн үржлийн физиологийн зарим асуудал”, мал эмнэлгийн ухааны дэд эрдэмтэн, 1968

  Ц.Жанчив

“Монгол үхэр, сарлаг, хайнагийн цусны уургийн генетикийн хэлбэршил, хэмжээ”, биологийн ухааны дэд эрдэмтэн, 1971

  Б.Куке

“Монгол ба сарлаг үнээний нөхөн үржихүйн физиологийн онцлог”, мал эмнэлгийн ухааны доктор, 1971

  Г.Дашзэвэг

“сарлаг, монгол үхрийн телязозын өвчин, түүнийг эмчлэх арга”, мал эмнэлгийн ухааны дэд эрдэмтэн, 1971

  Б.Сандуйжав

“Архангай аймагт сарлагийн гельминтийг судалсан дүн”, мал эмнэлгийн ухааны дэд эрдэмтэн, 1974

  Ц.Цэрэндорж

“Монгол сарлагийн ширний чанарын үзүүлэлт”, ХАА-н ухааны дэд эрдэмтэн, 1975

  Ё.Загдсүрэн

“Хайнагийн гетерозисийн мөн чанарыг судалсан дүн”, биологийн ухааны дэд эрдмэтэн, 1980

  А.Магаш

“Сарлагийн үнээний нөхөн үржихүйн биологи, биотехнологи”, мал эмнэлгийн ухааны доктор, 1990

  Ж.Алгаа

“Сарлагийн хөөврөөс ноолуур ялгах технологийн онцлог”, техникийн ухааны доктор, 1991

  С.Гансүх

“Сарлагийн тугалын давжааралтыг гүзээний хөгжилт, бодисын солилцооны онцлогтой холбон судалсан нь”, мал эмнэлгийн ухааны дэд эрдэмтэн, 1993

  Н.Бэгзжав

“Монгол малын үржихүйг биотехнологийн аргаар зохицуулах асуудалд”, 1995, биологийн ухааны дэд доктор

  Ц.Булгаа

“Үнээний хээл авалтад нөлөөлөх зарим хүчин зүйлс”, 1996, биологийн ухааны дэд доктор

  С.Бүрэнжаргал

“Сарлагийн өндгөвчний морфологи бүтэц, зарим өвчнийг судалсан нь”, мал эмнэлгийн ухааны доктор, 1997

  С.Ганбат

“Сарлагийн төллөх үеийн эмгэг, кесарын хагалгаа”, мал эмнэлгийн ухааны доктор, 1998

  Б.Эрдэнэбаатар

“Монгол малын нөхөн үржихүйн үр ашгийг дээшлүүлэх биологи-технологийн үндэслэл”, биологийн шинжлэх ухааны доктор, 1998

 

Сарлаг судлал
Сарлаг