С
Саржентын Бүрэлгэнэ
Саржентын Бүрэлгэнэ

 

 

Монголын Улаан номонд орсон ургамлууд

 

 

Саржентын Бүрэлгэнэ буюу Морин улаагана. Латинаар: Viburnum sargentii Koehne нь голын татамд цөөн цөөнөөр тохиолдох ховор сөөг ургамал юм. Хянганы тойрог, Халх голын сав /Хэрээ уулын орчим, Эрхийн голын Үрэлтийн тохой/ нутагт тархжээ. Үрээр үрждэг.

 

 

Холбоотой мэдээлэл:

 

1. Монголын Улаан номонд орсон ургамлууд

Саржентын Бүрэлгэнэ
Саржентын Бүрэлгэнэ буюу Морин улаагана. Viburnum sargentii Koehne