Саргижа (2)

 

Саргижа (šargija) товшуур нь Балканы хойг, Босни, Герцеговин, Хорват, Албани, Косово, Серби ардын чавхдаст хөгжмийн зэмсэг.

 

 

Албани Шаркиа (sarkia), Шарки (sharki)

 

Оттоманы эзэнт гүрний үед Саргижа нь Босни, Герцеговинад үүссэн бөгөөд анх дөрвөн чавхдастай байсан бол 6-7 чавхдастай болжээ. Саргижа нь Түрэгийн Сазтай төстэй дуугарах бөгөөд уламжлалт Саргижаг цул модноос ухаж хийдэг байжээ. Саргижаг Албанид Шаркиа (sarkia), Шарки (sharki) хэмээн нэрлэдэг байна.  

 

Саргижа (2)
Саргижа
Хоромсон Саргижа