Салор хийл (2)

 

Тай үндэстний хөгжмийн зэмсэг

 

Салор (สะล้อ - Salor) буюу Талор (Talor Violin) хийл нь Хойд Тайландын Ланна мужын нумт, чавхдаст хөжгмийн зэмсэг юм. Салор хийл нь голчлон хоёр чавхдастай, хааяа гурван чавхдастай байдаг.

 

 

Анх чавхдасыг торгоор үйлддэг байсан бол өдгөө ган чавхдастай болжээ. Царыг Кокос самарын хальсаар үйлддэж нүүр хэсгийг нимган модон хавтангаар бүрнэ.

 
Салор хийлийг овор хэмжээ, дуугаралтын цар хүрээгээр нь Салор Кланг (Salor Klang), Салор Лек (Salor Lek), Салор Яй (Salor Yai) хэмээн ангилдаг.

 

Салор хийл (2)
Салор хийл
Салор хийл