С
Саенгхванг баглаа бишгүүр (2)
Саенгхванг баглаа бишгүүр (2)

 

Солонгос үндэстний хөгжмийн зэмсэг

 

Саенгхванг баглаа бишгүүр (Saenghwang reed mouth organ) нь Солонгосын үлээвэр хөгжмийн зэмсэг юм. Саенгхванг баглаа бишгүүр нь Хятадын Шэн багласан бишгүүрээс (Shēng mouth-blown free reed instrument. Ханзаар:笙 - shēng) эхтэй хэдий ч хөг нь өөр байдаг ажээ.

 


 

Саенгхванг баглаа бишгүүр хатаасан хулууны хальсанд суулгасан 17 хулсан хоолойноос бүрдэх бөгөөд өдгөө хулууг металлаар орлуулах болжээ. 

Саенгхванг баглаа бишгүүр (2)
Саенгхванг баглаа бишгүүр (Saenghwang reed mouth organ)
Саенгхванг баглаа бишгүүр (Saenghwang reed mouth organ)