С
Сав сам сай хуучир (2)
Сав сам сай хуучир (2)

 

Тай үндэстний хөгжмийн зэмсэг

 

Сав сам сай хуучир (Тайгаар: ซอ สาม สาย - Saw sam sai) нь Тайландын уламжлалт нумт чавхдаст хөгжмийн зэмсэг юм. Сав сам сай нь хоёр болон гурван чавхдастай бөгөөд хуурын царыг онцгой төрлийн Кокосын самарын хальсаар үйлдэж арьсаар бүрж торгоор чавхдасыг нь хийдэг. 

 

 

Сав сам сай хуучир нь үндсэн дөрвөн төрөл зүйл байна. Хоёр чавхдастайг нь Сав У (ซออู้ - Saw u) буюу Со У хуучир (So U fiddle) хэмээн нэрлэдэг.  Харин Хятадын Жин ху (京胡 - jīng hú) хуучиртай төстэй хувилбарыг Сав Дуан (ซอด้วง - Saw Duang) хэмээн нэрлэдэг. 

 

Сав сам сай хуучиртай төстэй хөгжим Комбожын Кхмеруудын дунд байдаг ажээ.

 

 

 

Хоёр чавхдаст Сав У хуучир (Saw u fiddle) буюу Со У хуучир (So U fiddle)

 

 

Сав Дуан (Saw Duang) хуучир

 

Сав сам сай хуучир (2)
Сав сам сай хуучир
Сав сам сай хуучир
Сав сам сай хуучирч
Сав У хуучир (Saw u fiddle) буюу Со У хуучир (So U fiddle)