С
Саами хэнгэрэг (2)
Саами хэнгэрэг (2)

 

Скандинавын хойгийн Саамичууд буюу цаатан Лапландын Саами (Sami shaman tambourine / Saami tambourine) хэнгэрэг нь Хойд Европын Финн-Угор түмний бөөгийн зан үйлд хэрэглэдэг цохивор хөгжмийн зэмсэг юм.

 

 

Монголчууд цаа бугыг цаа буюу цасны буга хэмээн нэрлэдэгтэй адилаар Саами гэдэг нэр нь Цаа (саа) цас гэсэн үгнээс гаралтай төдийгүй Саамичууд нь Скандинавын хойг, Норвеги, Финлянд, Орос, Украин, Хойд Америкт тархсан байдгаас үзвэл эрт цагт Саха буюу Якутаас нүүдэлсэн байж болох талтай. 

 

Мөн Саами хэнгэрэгийг "Орхон - Енисейн бичиг" буюу Руни бичгээр чимсэн байдаг нь Саамичууд хаанаас нүүдэлсэнийг гэрчилж байна.

Саами хэнгэрэг (2)
Саами хэнгэрэг
Саами хэнгэрэгийн дэлдүүр
Саами хэнгэрэг