Р
Рхайта жимбүүр (2)
Рхайта жимбүүр (2)

 

Африкийн хөгжмийн зэмсэг

 

Рхайта (Rhaita үмүу) буюу Гхайта (Ghaita - Арабаар: غيطة) давхар шууст жимбүүр нь Баруун Хойд Африкийн модон үлээвэр хөгжмийн зэмсэг юм. Уг жимбүүр Арабын Мизмар, Түрэгийн Зурна жимбүүртэй төрөл садан хөгжим билээ. 

 
Уг жимбүүрийг Мароккогийн ардын дуу хөгжимд өргөн ашигладаг.
Рхайта жимбүүр (2)
Рхайта жимбүүр
Рхайта жимбүүр