Руянзавр

 

Руянзавр. Хятадаар: 汝陽龍 нь Ruyangosaurus (Lu et al., 2009)-ын овог, Зүйлийн нэр: R. giganteus (Lu et al., 2009). Ruyangosaurus нь цэрдийн галавын үеийн зауроподын төрлийн үлэг гүрвэл бөгөөд БНХАУ-ын Манчуанаас олж илрүүлжээ.

 

 

Руянзавр гигантеусийг анх 2009 онд Хятадын шинжлэх ухааны академи, Хэнаны геологийн музейн эрдэмтэд тодорхойлон бичжээ. Huanghetitan, Daxiatitan, Ruyangosaurus нар нь Азиас олдсон Цэрдийн галавын үеийн томоохон үлэг гүрвэлүүдэд тооцогддог билээ.

 

 

Холбоотой мэдээлэл:

 

1. Үлэг гүрвэлийн жагсаалт

Руянзавр
Руянзавр
Руянзаврын яс