Реликт цахлай

 

 

Монголын улаан номонд орсон шувууд

 

Реликт цахлай Латинаар: larus relitus lonnberg нь шувууны аймаг хөхчүү хэлбэртний баг болох цахлайн овогт багтдаг. Тачирдуу ургамалтай задгай эрэг бүхий томоохон нуурын хөвөө арлууд дээр өндөглөн зусдаг. Манайд Дорнод аймгийн Хөх нуур, Буйр нуур, Говь-Алтай аймгийн Ихэс нуурт, Ховд аймгийн Мөнх-Хайрхан уул, Булган голд нутагладаг. 

 

Орон улсын Улаан ном, устах аюулд орж байгаа зэрлэг ургамал, амьтны зүйлийн олон улсын худалдааны тухай 1973 оны Конвенцийн 1 хавсралтуудад орсон.

 

 

Холбоотой мэдээлэл:

 

1. Монголын улаан номонд орсон шувууд


Реликт цахлай
Реликт цахлай