Р
Реко реко хэдэргэ (2)
Реко реко хэдэргэ (2)

 

Бразилын хөгжмийн зэмсэг

 

Реко реко хэдэргэ (Португалиар: reco-reco) нь Африкаас гаралтай Бразил идиофон хөгжим. Кандомбле-ийн зан үйлд анхлан хэрэглэгдэж байжээ. Анх хулсан саваа, амьтдын эвэрийг нидэрч дуу гаргадаг байгаад хожим мод, металл хэдэргэ хөгжим болон боловсронгуй болжээ. Өдгөө цар хайрцаг дээр хэд хэдэн пүрш бэхлэн үйлдэх болжээ. 

 

 

Үүнээс гадна уг хөгжмийг гал тогооны үрүүрээр  хийж болно. Реко реко нь Самба бүжгийн ая тоглоход нийцдэг. Латин Америкд уг хөгжимтэй төстэй жимсний модоор хийдэг Гуиро хэмээх хөгжмийн зэмсэг байдаг билээ. 

 

Реко реко хэдэргэ (2)
Реко реко хэдэргэ
Пүршин Реко реко (Springs reco reco)