Р
Регелийн Будраа

 

Монголын Улаан номонд орсон ургамлууд

 

 

Регелийн Будраа. Латинаар: Iljinia regelii нь цөлийн бүсийн хахир хатуу ширүүн уур амьсгалтай нутагт уул, толгодын шаварлаг хайрган болон шаварлаг чулуурхаг энгэр бэл, сайр садаргын зах, ёроол дагаж ургадаг сөөгөнцөр ургамал юм. Зүүнгар, Алтайн өвөр говийн тойрогт  Атасбогд, Ингэс, Хөх Төмөртэй, Цагаанбогд, Эдрэнгийн нуруу , Цэнхэр номингийн говь, Эхийн гол, Шар хулс, Хонин усны говийн баянбүрдэд ургадаг.

 

Холбоотой мэдээлэл:

 

1.Монголын Улаан номонд орсон ургамлууд

 

Регелийн Будраа
Регелийн Будраа. Iljinia regelii