Реббачизавр

 

Реббачизавр. Латинаар: Rebbachisaurus (Lavocat, 1954) нь Цэрдийн галавын эхэн үед өнөөгийн хойд Африкт амьдарч байсан Diplodocoidea-гийн төрлийн гүрвэл аарцагт зауропод үлэг гүрвэл юм. Африки. Анх Мароккогийн Теганаас олдсон уг зүйлийг Р. Лавокат 1954 онд тодорхойлон бичжээ. Зонхилох зүйл: Rebbachisaurus garasbae.

 

 

1960 онд А. Ф. де Лаппарен Нигерийн Фаракаас олдсон Rebbachisaurus tamesnensis гэсэн хоёрдахь зүйлийг тодорхойлон бичжээ. Дараа нь Аргентины Рио Лимай гуравдахь зүйлийг тодорхойлон бичжээ. 

 

 

Холбоотой мэдээлэл:

 

1. Үлэг гүрвэлийн жагсаалт

Реббачизавр
Реббачизавр
Реббачизаврын араг яс