Реактейбл (2)

 

Реактейбл (Англиар: ReacTable) Барселоны аудиовизуаль технологийн их сургуулийхны (Universitat Pompeu Fabra) зохион бүтээсэн уг электрон хөгжмийн зэмсгийг "Ирээдүйн хөгжмийн зэмсэг" хэмээн нэрлэх нь буй.

 

Хөдөлгөөний солбилцол мэдрэгч шоонууд болон дуу авианы манипуляц хийх ширээнээс бүтэх уг хөгжмийг балчир хүүхэд ч эзэмшихэд амар гайхалтай синтезатор ажээ.

 

Өдгөө Реактейблыг цахим,  гар утас, I Pad орчинд ашиглах боломжтой болжээ.

 

Реактейбл (2)
Реактейбл
Реактейбл